TROLDESTUENS VÆRDIGRUNDLAG

♥️

1.


TRYGHED


For at børn kan udvikle sig, er det nødvendigt at de føler sig trygge og at de befinder sig i et miljø som er baseret på omsorg.

Det er derfor en af mine absolutte hovedopgaver at sikre at alle børn i Troldestuen trives og at jeg skaber det omsorgsfulde miljø som de har brug for.

2.


TRIVSEL


Lige som tryghed, er trivsel en forudsætning for at det enkelte barn er i stand til at udvikle sig og opleve livskvalitet.

Det er min fornemmeste opgave at sørge for, at dagen er fyldt med engagement og glæde.

Struktur og forudsigelighed vil præge hverdagen. 


3.


TILKNYTNING


 At skabe en god tilkytning til barnet, giver barnet tryghed til at udforske verden. 

Med kærlige blik og kram viser jeg barnet at "jeg har set dig. Vi er i kontakt, og jeg er her for dig”. 

Et lille gys over adskillelse i små doser blandet med leg kan lære barnet at mestre at være væk fra far og mor.

FOKUSORD

♥️

JORD TIL BORD

med

MADROI Troldestuen bruger vi meget tid med maden, da det er stor en del af vores hverdag.

Børnene er med til alt det der giver mening, og som de aldersmæssigt har kompetencer til.

Jeg har fokus på madrometoden, som er med til at forebygge kræsenhed overspisning og underspisning. 

Vi dyrker meget i haven og børnenen er med til at plante, så og høste.

At afprøve færdigheder i haven som et alternativt læringsrum giver børn muligheder for at eksperimentere på en anden måde og med en anden tidshorisont, end de kan gøre indenfor.


Neoforbi er helt naturligt i 2 årsalderen, og må ikke forveksles med kræsenhed. Når vi giver barnet rum til selv at bestemme, hvad og hvor meget der spises, giver vi børnene mulighed for selv at bestemme. Det er med til at fremme madmod.

Jeg sørger altid for at der en "tryghedsmad", så kan det være der bliver overskud til noget nyt....måske ikke i dag, måske først om 1 uge.

Barnet er født med, helt naturligt at kunne mærke mæthed og sult. Derfor er det vigtigt, at vi ikke presser barnet til at spise mere (fordi vi som voksne er meget usikre på om vores barn nu har fået nok næring). Det vil bare medføre større risiko for kræsenhed eller overspisning (senere hen overvægt)
UDELIV


Grønne områder er restituerede og urodæmpende for børn.Derfor elsker vi at bruge naturen som rum.


“Kvalitetsnatur” kan understøtte udvikling af opmærksomhed og modvirke forskellige former for opmærksomhedsforstyrelser. Kvalitetsnatur defineres som et naturområde, der er meningsfuldt for barnet og at vigtige omsorgspersoner har indflydelse på, hvordan de forholder sig til omgivelserne eks. planter og dyr.


Megen tid i natur giver stærkere og sundere børn.

Børn som tilbringer meget tid udendørs danner mere D-vitamin og sover bedre end børn, der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs.


Udfordrende terræn (eks. glatte sten) inspirerer til at afprøve kroppens muligheder, fremme motorisk udvikling og fællesskaber.


Naturen er fantasi- og trivselfremmende, da tilgængelige genstande i grønne omgivelser bryder med strukturen i dagligdagen og får børn til at lege på kryds og tværs af bedstevenner, køn og alder.

TRYGHED

I

BØRNEPERSPEKTIV

♥️

Kerneydelsen i Troldestuen er tryghed


Barnet føler sig set af mig


Barnet føler tryghed i børnegruppen og som en del af et fælleskab.


Der er plads til ro og fordybelse i Troldestuen.


Barnet oplever at være en del af et omsorgsfuldt miljø, da jeg er omsorgsfuld og imødekommende.


Barnet føler sig set og forstået på både handlinger og følelser.


Barnet bliver hjulpet med at sætte ord på følelser og handlinger.


Barnets leg har betydning og er vigtigt for at kunne tilegne sig sociale, sproglige, motoriske og personlige kompetencer.


Barnet oplever tilknytning og nærvær, som er forudsætninger for barnets leg og sociale forudsætninger.


Barnet gives mulighed for leg uden for mange forstyrrelser og afbrydelser.


Barnet har lov at være nysgerrig og forholde sig eksperimenterende.

TRIVSEL 

BØRNEPERSPEKTIV

♥️


FORÆLDRENES ANSVAR

Et godt samarbejde mellem forældre og jeg betyder alverden for jeres barn.

Det er vigtigt at dele oplevelser som har fyldt meget for barnet. Det er vigtig ikke at samtale henover barnet, men indrage barnet eller eventuel tage samtalen telefoninsk.TRIVSEL

Barnet oplever en struktureret hverdag med forudsigelighed og genkendelighed


Barnet oplever engagement og glæde hos mig.


Barnet oplever en god relation imellem dets forældre og jeg.


Barnet oplever at det har en betydning  og trives i fællesskabet.


Barnet har en oplevelse af at være god nok, selvom det ikke altid er enig med de mennesker der omgiver det.


Barnet får gode erfaringer med at være selvhjulpen, og løse små opgaver i hverdagen, for

derigennem at opleve succes.

TILKNYTNING I BØRNEPERSPEKTIV

♥️ Tilknytning handler om fysisk tryghed og nærvær. Det er igennem den nære relation at barnet får en oplevelse af sig selv som et socialt individ. Med den gode kontakt til en stabil voksen, vil det lille barns hjerne udvikle sig normalt.

Tilknytningsrelationen er grundlæggende for hvordan barnet på sigt lærer at hvile i sig selv.

Børn bliver født kompetente, og noget af det, som børn bliver drevet af, er behovet for at udforske og mestre omgivelserne. For at udforske og knytte sig, har barnet brug for at føle sig beskyttet.

Behovet for at udforske og knytte er afhængige af hinanden.

Det er min opgave at forstå og reagere på barnets ønsker, følelser, intentioner og behov. Mentalisering har desuden stor betydning for barnet trivsel og for dets psykologiske og følelsesmæssige udvikling.


I som forældre kan forberede jeres barn på, at være adskilt, ved at lege "borte borte tit tit" og andre lege. Det er med til understøtte det, at når mor og far forsvinder, så kommer de igen.