Pris pr. barn i 2023

3.057,00 kr. 

Din egenbetaling for en plads i Troldestuen i 2023 er 3057kr.

Du skal have dit barn indskrevet til institutionsplads i den kommune du bor i.

Så er  du berettiget til tilskud til en Privat pasningsordning.

Du kan sagtens bo i anden kommune end Odense for at vælge pasning hos mig.

Når kommunen henvender sig med tilbud om plads SKAL man sige "NEJ TAK", da man har valgt en Privat pasningsordning.

Der betales i alle 12 måneder. Du betaler det fulde beløb til mig, som skal falde den sidste bankdag i måneden, og er forudbetalt. Derefter får du tilskud betalt fra den kommune du bor i.

(Prisen reguleres hvert år til januar)


Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Se mere på din kommunes hjemmeside

Opsigelswesvarsel
Der er 2 mdr. opsigelse. Dvs. Løbende måned + 2 måneder. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)

Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart.