Søvnpolitik

Med udgangspunkt i nedenstående forskning og viden betragter jeg i Troldestuen, søvn som et basalt behov for trivsel og udvikling.

jeg sørger for at skabe rammer for, at det enkelte barn får sovet tilstrækkeligt i dagtimerne, så jeg får skabt de bedste forudsætninger for barnets fysiske og psykiske udvikling.

Det betyder, at det enkelte barn skal have mulighed for at få den nødvendige søvn, så barnet er udhvilet og i trivsel.

Derfor vækker jeg ikke barnet.

Et barn har sovet tilstrækkeligt når det er udvilet!

 Nyeste anbefalinger for søvn

 Babyer 4 til 12 mån.: 12 til 16 timer i døgnet (inklusiv middagslur)

 Børn fra 1 til 2 år: 11 til 14 timer i døgnet (inklusiv middagslur)

 Børn fra 3 til 5 år: 10 til 13 timer i døgnet (inklusiv middagslur)

 Børn fra 6 til 12 år: 9 til 12 timer i døgnet.

 

 Kildehenvisning: Anne E. Knudsen (Cand.mag. i psykologi/arbejder med hjenen og børn)

 

Vi sover i forskellige faser.

 Vi starter med en indsovningsfase, vi “døser” i 5-15 minutter, og derefter kan resten af natten deles ind i tre typer af søvn, der gentager sig i et mønster.

1.   Overfladisk søvn (her kan man let vækkes af høje lyde).

2.    Dyb søvn (her udskilles væksthormon, og derfor har børn brug for flere perioder med dyb søvn, end voksne har).

 3.    Drømmesøvn (her ophører alt muskel aktivitet, så det er ikke i denne periode, man kan gå i søvne, kroppen bliver helt slap.) Den måde man kan se, at et menneske drømmer på er, at øjnene - som det eneste på hele kroppen, bevæger sig hurtigt frem og tilbage inde under øjenlåget - REM = Rapid eye movement).

Mangel på søvn kan også påvirke immunforsvaret, vores hukommelse og indlæring. Hvis man har sovet dårligt en nat, kan det påvirke både koncentration, humør og ydeevne.

 

Hvis man konsekvent vækker barnet tre døgn i træk, kan man fremkalde en kunstig psykotisk tilstand.

 Man mener, at drømmene er en bearbejdning af alt det, vi oplever i løbet af dagen, og den bearbejdning er nødvendigt for at bevare os psykisk sunde.

Hvis barnet den ene dag indlærer noget nyt og derefter får forstyrret eller ødelagt deres søvn, så vil den følgende dags indlæring være dramatisk forringet.

Selv helt små børn fungerer på samme måde som voksne – søvn kan trænes, middagssøvn skal ikke afbrydes, jo mere de sover, jo mere kan de sove og læringsmæssigt er det godt givet ud.

 

Kildehenvisning: overlæge og søvnforsker Søren Berg fra søvnklinikken Scansleep. samt forskningssygeplejerske Marian Petersen

 

 Barnets søvn om dagen styres af et naturligt behov. Barnet skal derfor have lov til at sove så længe det behøver. Afbrydes barnets naturlige behov for dagssøvn, kan nattesøvnen blive påvirket negativt.

Søvnen er en vigtig forudsætning for en god udvikling - både fysisk og psykisk.

Ifølge eksperterne er søvn et fysisk behov for barnet på lige fod med omsorg, mad og drikke. Altså - et helt basalt behov som skal være opfyldt for at barnet opnår optimale muligheder for trivsel og udvikling.

Søvn er livsnødvendig og i søvnen opbygges kroppen både mentalt og fysisk. Søvn er nødvendig for vækst, immunforsvar, hjerneudvikling, hukommelse og læring.

 

 Husk at:

- gode søvnvaner grundlægges i barndommen

- jo mere barnet sover, jo mere kan det sove

- barnet kan trænes til regelmæssig, rolig og tilstrækkelig søvn

- barnet har sovet tilstrækkeligt når det er udhvilet

- hjerner elsker søvn

- barnet vokser imens det sover

- god søvn giver glade og kvikke børn

 

 

unsplash